online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Progresivni dozatori

Ovi dozatori su izvršni uređaji kod progresivnih ručnih i automatizovanih centralnih sistema za podmazivanje. Dozator je sklop više blokova koji su spojeni u jednu celinu. Sačinjava ga ulazni blok (A), radni blokovi (B) i završni blok (C). Radnih blokova može biti minimalno 3 a maksimalno 12. Praćenje rada dozatora može da se vrši ugradnjom jednog bloka sa vizuelnom kontrolom (BIv) ili sa induktivnim davačem (BI). Blok sa induktivnim davačem obezbeđuje sem elektro i vizuelno praćenje rada.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt