online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Pneumatski agregat za podmazivanje na kolicima

PNEUMATSKA-PUMPA-KOLICA.jpg

Pneumatski agregat na kolicima koristi se za pojedinačna podmazivanja kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i montira se na pokretan rezervoar za mast od 30 dm3. Pumpa je lako pokretljiva jer je opremljena točkovima koji se pumpaju vazduhom. Uz pumpu se isporučuje standardno 5 m visokopritisnog creva, na kraju se nalazi pištolj sa obrtnim priključkom koji omogućuje nesmetano zakretanje pištolja oko tri ose i na taj način rukovanje je veoma lagano bez obzira na veliku krutost creva na visokim pritiscima. Po zahtevu kupca mogu biti i druge dužine creva.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt