online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Kontrolni uređaj – za dvolinijske sisteme podmazivanja mašću

Kontrolni-uredjaj-10-0140.jpg

Kontrolni uređaj (diferencijalni pritisni prekidač) je elektrohidraulička komponenta čiji je zadatak da pošalje informaciju o dostignutom diferencijalnom pritisku kod dvolinijskih sistema podmazivanja. Na taj način garantuje se da je postignut odgovarajući diferencijalni pritisak u magistralnim vodovima i samim tim aktiviranje dozatora i podmazivanje svakog podmaznog mesta zahtevanom količinom maziva. Spada u grupu klipnih pritisnih prekidača gde je u kućištu smešten klip koji zahvaljujući finoj obradi i preciznoj izradi zaptiva. Ovo rešenje je omogućilo izvanredan rad kako sa uljima malog viskoziteta tako i sa viskoznim uljima i mastima za podmazivanje. Robusno kućište i kompaktna konstrukcija mogućavaju rad u teškim uslovima kakvi vladaju u železarama, cementarama i na površinskim kopovima. Diferencijalni pritisak aktiviranja je 50 bar-a a na zahtev kupca može i 100 bar-a.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt