online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Elektromotorna pumpa

Elektromotorna-pumpa-10-2570.jpg
Elektromotorna-pumpa-10-2570-1.jpg
Dvolinijska-pumpa-10-3500.jpg

Elektromotorna pumpa za podmazivanje mašću i uljima koristi se najčešće kod centralnih dvolinijskih sistema. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervoaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt