online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Elektromotorna pumpa za centralnu dopunu

Pumpa-velika-cisto1.jpg
Pumpa-velika-cisto.jpg

Elektromotorna pumpa za centralnu dopunu koristi se na objektima koji imaju više centralnih sistema za podmazivanje mašću kao što su železare, valjaonice, koksare i.t.d. Na taj način obezbeđuju sigurnu dopremu masti do svake pumpe cevovodima, čime je obezbeđena besprekorna čistoća maziva. A sa druge strane smanjeni su troškovi na manipulaciji mazivom jer se ono čuva na jednom mestu. Sama dopuna radnih pumpi može da se vrši automatski ugradnjom elektromotornih slavina i odgovarajućeg upravljačkog ormana. Pumpe se rade u više varijanti radnog pritiska, protoka i zapremine rezervoara prema zahtevu kupca. Na rezervoaru pume su postavljeni nivostati za min. i max. koji obezbeđuju i njenu automatsku dopunu u koliko objekat ima centralni rezervar masti.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt