online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Dvolinijski elektromotorni razvodnik

Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-10-2750.jpg
Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-24V.jpg

Dvolinijski elektromotorni razvodnik koristi se kod sistema za centralno podmazivanje mašću. Kad se završi ciklus podmazivanja jedne magistrale pritisni prekidači signaliziraju upravljačkoj jedinici da isključi pumpu i uključi motor razvodnika koji izvrši prebacivanje podmazivanja na drugu magistralu. Posle pauze ciklusi se po istom principu nastavljaju. Zbog svoje robusne konstrukcije i pouzdanog rada ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu u najtežim uslovima kakvi su u železarama, rudnicima, na bagerima površinskih kopova.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt