online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Dvolinijska elektromotorna slavina

Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-10-2750.jpg
Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-24V.jpg

Dvolinijska elektromotorna slavina koristi se kod složenih sistema za centralno podmazivanje mašću. U koliko imamo kompleksan dvolinijski sistem kod koga je neophodno da pojedine grupe podmaznih mesta imaju različite vremenske intervale podmazivanja ili da se podmazuju samo mesta kod pogona koji rade, neophodno je da se ugrade ove slavine. Na taj način po potrebi se uključuje ili isključuje podmazivanje u pojedinim granama instalacije. Zbog svoje robusne konstrukcije i pouzdanog rada ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu u najtežim usloviuma kakvi su u železarama, rudnicima, na bagerima površinskih kopova.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt