online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Agregat za centralno podmazivanje – dvolinijski sistem (sa elektromotornim razvodnikom)

10-2110a.jpg
10-2120a.jpg

Agregat za centralno podmazivanje mašću i uljima koristi se kod dvolinijskih sistema. Predviđen je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca. Preporučujemo da se dopuna rezervoara zbog čistoće maziva i sprečavanja zarobljavanja vazduha u mazivu vrši pomoću pumpe za dopunu. Pumpa je klipnog dejstva. Snabdevena je manometrom i ventilom sigurnosti koji sprečava njeno preopterećenje. Elektromotorni razvodnik po dostizanju traženog pritiska na kraju magistrale dobija komandu od upravljačkog ormana i prebacuje protok u drugu magistralu, a mikroprekidač elektroindikatora signalizira da je ciklus podmazivanja završen. Po uključenju pumpe razvodnik automatski puni mazivom drugu magistralu i ponavlja ciklus podmazivanja.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt