online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Elektrohidraulični podizači - SPECIJALNE VERZIJE

1a.jpg
3a.jpg
2a.jpg

FLUIDOTEHNIC proizvodi elektrohidrauličke podizače od 1994 godine. Hiljade uređaja su u eksploataciji u najtežim klimatskim i radnim uslovima od severnih polarnih do tropskih.

Elektrohidraulični podizači proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kompaktnošću konstrukcije, pouzdanošću u radu i visokim estetskim nivoom. Elektromotor je potopljen u transformatorskom ulju što obezbeđuje intezivno hlađenje i mogućnost kako trajnog neprekidnog rada tako i periodičnog uključivanja do 2000 ciklusa na sat. Uređaji pokrivaju sve danas u svetu primenjivane opsege sila (12-400 daN) i hodova (50-160 mm) sa mogućnošću rada u najnepovoljnijim radnim uslovima od -45 do +70 °C. U normalnoj izvedbi predviđeni su za napon 3x400V 50Hz. Na zahtev kupca rade se specijalne varijante nestandardnih napona, frekvencija, priključnih mera i klimatskih uslova.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt