sr en ru
sr en ru

  • Elektromotorna-pumpa-10-2570.jpg
  • Elektromotorna-pumpa-10-2570-1.jpg
  • Dvolinijska-pumpa-10-3500.jpg
  • Elektromotorna pumpa

    Elektromotorna pumpa za podmazivanje mašću i uljima koristi se najčešće kod centralnih dvolinijskih sistema. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervoaru i bira se njegov opseg prema potrebama kupca.

    Serije