sr en ru
sr en ru

  • Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-10-2750.jpg
  • Dvolinijski-elektromotorni-razvodnik-24V.jpg
  • Dvolinijski elektromotorni razvodnik

    Dvolinijski elektromotorni razvodnik koristi se kod sistema za centralno podmazivanje mašću. Kad se završi ciklus podmazivanja jedne magistrale pritisni prekidači signaliziraju upravljačkoj jedinici da isključi pumpu i uključi motor razvodnika koji izvrši prebacivanje podmazivanja na drugu magistralu. Posle pauze ciklusi se po istom principu nastavljaju. Zbog svoje robusne konstrukcije i pouzdanog rada ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu u najtežim uslovima kakvi su u železarama, rudnicima, na bagerima površinskih kopova.

    Serije