online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Hidraulički agregati

Hidraulicki-agregat.png

Hidraulički agregati su pogonski agregati koji električnu energiju pretvaraju u hidrauličku kojom preko cilindara i hidromotora vrše odgovarajuci mehanički linearan ili rotacioni rad. 

Izvode se u vidu kompaktne celine koja obavezno sadrži:

  • Rezervoar
  • Sklop elektromotora i pumpe
  • Usisni filter
  • Potisni filter
  • Ventil sigurnosti
  • Vizuelni pokazivač nivoa radne tečnosti
  • Nalivni filter sa oduškom

Tipovi i nazivne veličine komponenti biraju se prema zahtevanim tehničkim karakteristikam agregata. Prema zahtevu kupca mogu se ugraditi i drugi uređaji za upravljanje i kontrolu kao što su: ventili (protoka, pritiska, razvodni i nepovratni) u pojedinačnom i blok izvođenju, akumulatori, davači nivoa tečnosti u rezervoaru, davači temperature, hladnjaci, grejači, itd.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt