online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Aktuator za oscilatorna kretanja

AKTUATOR-DISK-CISTO-copy.png

Aktuator za oscilatorna kretanja koristi se na mestima gde je potrebno da se obavljaju naizmenična kretanja sa fiksnom amplitudom koja odgovara hodu cilindra. Kretanje klipnjače cilindra može biti neprekidno bez zaustavljanja od jednog do drugog krajnjeg položaja klipnjače cilindra ili sa zadrškom (pauzom) u jednom od dva položaja. Kako se za promenu smera ne koriste krajni mikroprekidači to je moguća ugradnja u vrlo prljavim i vlažnim sredinama. Cilindar je sa prigušenjem krajnih hodova, a na hidroagregatu su ugrađeni hidraulički akumulatori pa je sam rad sistema mekan i miran bez udara. Aktuator radi sinhrono sa startovanjem radne mašine. Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehničkih karakteristika.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt