online katalog svih proizvoda

Hidraulični uređaji i sitemi
Uređaji i sistemi za podmazivanje
Elektrohidraulični podizači

Aktuator 15T/220

Aktuator-hvataca-sina-15T-220.png

Aktuator je uređaj čija je osnovna namena ostvarenje velikih sila za kočenje koje se najčešće sreću za potrebe sidrenja kod velikih kranova. Pumpa pod pritiskom šalje ulje u komoru cilindra za uvlačenje i samim tim će se savladati sila opruge koja vrši sidrenje, kada je omogućeno kretanje krana. Sve vreme dok se kran kreće radi i hidraulični agregat koji sada svu količinu ulja pretače preko prelivnog ventila. Uvlačenjem klipnjače savladavaju se opruge kočionog mehanizma i na taj način oslobađaju čeljusti kočnice od šine, što omogućava nesmetano kretanje krana. Ograničenje sile otkočivanja ostvaruje se pomoću ventila za ograničenje pritiska ulja. Preporučuje se da sila otkočivanja bude približno 15-20% iznad sile potrebne za savladavanje sile opruga. Pri podešavanju voditi računa da pritisak ne pređe maksimalno dozvoljenu vrednost da ne bi došlo do oštećenja uređaja. Po isključenju agregata opruge vraćaju klipnjaču u prednji položaj i na taj način kran se sidri, odnosno sprečava njegovo kretanje. Brzina kočenja se reguliše podešavanjem prigušno nepovratnog ventila. Za rad pri niskim temperaturama ispod -15°C u agregatu je ugrađen grejač i termostat da bi se ulje zagrejalo pre njegovog startovanja. Na zahtev kupca rade se aktuatori drugih dimenzija i radnih parametara.

Slusamo vas. Odgovaramo na sve zahteve i pitanja.

Kontakt