sr en ru
sr en ru

  • MOTORNA-SLAVINA-CISTO.jpg
  • Slavina elektromotorna

    Elektromotorna slavina se koristi kod sistema za centralnu dopunu pumpi za mast. Kad nivo masti u određenoj pumpi za podmazivanje se spusti na minimum elektroorman daje komandu za otvaranje slavine i uključuje centralnu pumpu za dopunu. Kad nivo masti dostigne maksimum slavina se zatvara a isključuje pumpa za dopunu. Na taj način je obezbeđen bezbedan transport masti do pumpi za podmazivanje i sprečeno da dođe do zaprljanja masti nečistoćama. Ovo je posebno pogodno kod mesta gde su uslovi rada teški a sredina zaprljana kao što su železare, koksare, livnice, cementare . . . Zbog svoje robusne konstrukcije i jednostavnog upravljanja celim sistemom ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu kod svih sistema za centralnu dopunu mašću.

    Serije