sr en ru
sr en ru

  • Pritisni-prekidac-10-0300.jpg
  • Pritisni prekidač

    Pritisni prekidač je elektrohidraulička komponenta čiji je zadatak da pošalje informaciju o dostignutom unapred zadatom pritisku u hidrauličkoj ili u instalaciji za podmazivanje. Spada u grupu klipnih pritisnih prekidača gde je u kućištu smešten klip koji zahvaljujući finoj obradi i preciznoj izradi zaptiva. Ovo rešenje je omogućilo izuzetno mali diferencijalni hod uređaja i izvanredan rad kako sa uljima malog viskoziteta tako i sa viskoznim uljima i mastima za podmazivanje. Robusno kućište i kompaktna konstrukcija mogućavaju rad u teškim uslovima kakvi vladaju u železarama, cementarama i na površinskim kopovima. Pritisak aktiviranja kontinualno se podešava , a isporučuje se u koliko se drugačije ne ugovori na minimalnom pritisku.

    Serije