sr en ru
sr en ru

  • Pokazivač protoka

    Pokazivač protoka namenjen je za ugradnju u sisteme za podmazivanje i hlađenje gde je neophodna kontrola protoka. Kontrola je vizuelna preko skala izbaždarenih u procentima i električna preko induktivnog davača

    Serije