sr en ru
sr en ru

  • Elektromotorni-agregat-na-kolicima-10-2300.jpg
  • Elektromotorni agregat (za pojedinačno podmazivanje mašću)

    Elektromotorni agregat za pojedinačno podmazivanje mašću i uljima koristi se najčešće u remontnim radionicama. Predviđen je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i izvodi se u tri varijante protoka i radnog pritiska. Snabdevena je manometrom i ventilom sigurnosti koji sprečava njeno preopterećenje. Agregat automatski održava zadati pritisak maziva. Crevo za podmazivanje je dužine 5 metara sa pištoljem za podmazivanje sa glavom za mazalicu SRPS M.C4.613. Priključni kabl za struju je dužine 10 metara. Agregat se nalazi na točkovima i lako je pokretljiv. 

    Serije