sr en ru
sr en ru

  • Rucna-dvolinijska-pumpa-10-2450.jpg
  • Dvolinijska ručna pumpa za podmazivanje

    Ručna pumpa za podmazivanje koristi se kod manjih dvolinijskih sistema. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva sa rezervoarom za mazivo koji poseduje vizuelni pokazivač sa tegom i ručnim razvodnikom za prebacivanje magistralnih vodova.

    Serije