sr en ru
sr en ru

  • EKO-PRESA-CISTO.png
  • Hidraulička presa za filtere

    Hidraulična presa za filtere namenjena je za reciklažu upotrebljenih i dotrajalih uložaka i filtera ulja motornih vozila rudarskih , i gradjevinskih mašina. U svakom filteru zavisno od veličine i tipa ostaje od 0,5 do 3 litra starog ulja. Presa vrši odvajanje zaostalog ulja iz filtera i obezbedjuje zaštitu životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001. Ulje se presovanjem odvaja u jednu posudu a ispresovani filteri u drugu i na taj način opasan otpad se razdvaja od bezopasnog otpada.

    U zavisnosti od veličine filtera u jednom ciklusu presuje se jedan do dva filtera. Komora za presovanje je zatvorena i obezbedjena sigurnosnom bravom. Maksimalni kapacitet prese je 40 do 120 filtera za radni sat. Prema zahtevu kupca izradjuju se prese drugih dimenzija, kapaciteta i stepena automatizacije.

    Serije