sr en ru
sr en ru

  • agregat-aktuator-PROBA-copy.png
  • Aktuator 12T/120

    Osnovna namena aktuatora 12T/120 u svim varijantama je ostvarenje sile kojom se vrše otvaranja i zatvaranja određenih ventila, klapni, vrata itd. Upravljanje cilindrom je ručno pomoću ručice hidrauličkog razvodnika, mada na zahtev kupca komandovanje može biti i daljinsko preko elektromagnetnog razvodnika. Ugradbene mere kao i sama hidraulična instalacija prilagođava se konkretnim zahtevima kupca. Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehničkih karakteristika.

    Serije